ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ревiзор Нiколайчук Любов Вiкторiвна . № ., виданий . 21.03.2005 331 534 9.79997700000 % 331 534 0 0 0
Член Наглядової ради Лук'яненко Валентина Олександрiвна . № ., виданий . 21.03.2005 10 0.00029600000 % 10 0 0 0
Член Наглядової ради Онищук Микола Володимирович . № ., виданий . 21.03.2005 300 0.00886800000 % 300 0 0 0
Голова Наглядової ради Лiсовенко Василь Трохимович . № ., виданий . 21.03.2005 674 155 19.92768000000 % 674 155 0 0 0
Член правлiння Нагаєць Анатолiй Васильович . № ., виданий . 21.03.2005 3 000 0.08867800000 % 3 000 0 0 0
Член правлiння, Головний бухгалтер Ральчук Олена Володимирiвна . № ., виданий . 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Введенська Наталiя Анатолiївна . № ., виданий . 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Дзюба Наталiя Анатолiївна . № ., виданий . 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова правлiння Гасратов Акiф Вагiф огли . № ., виданий . 21.03.2005 362 065 10.70245800000 % 362 065 0 0 0
Усього   1 371 064 40.52795600000 % 1 371 064 0 0 0
Опис