ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПрАТ "IФ "Київська Русь МДС" 21075315 ., м. Київ, Печерський, 01025, м. Київ, пров. Рильський 3, кв.36 21.03.2005 402 012 11.8832710 402 012 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа . № ., виданий . 21.03.2005 362 065 10.70245800000 362 065 0 0 0
Фiзична особа . № ., виданий . 21.03.2005 674 155 19.92768000000 674 155 0 0 0
Фiзична особа . № ., виданий . 21.03.2005 882 963 26.09993800000 882 963 0 0 0
Усього  2 321 195 68.6133460 2 321 195 0 0 0