ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.06.2011227/10/1/11Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській областіUA4000122261Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.253383008845752100
Протягом звiтного року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених та зовнiшнiх ринках не розмiщувались. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткова емісія акцій не здійснювалась.