ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серія А 01 № 740714
3. Дата проведення державної реєстрації 14.02.1991
4. Територія (область)* Київська область
5. Статутний капітал (грн) 845752
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку 321842
3) Поточний рахунок 26007453224001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Валютних рахункiв немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає