ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Код за ЄДРПОУ: 05779614
Телефон: 04578 34232
Юридична адреса: Україна, 08030, Київська область, Макарівський район, село Плахтянка, вулиця Кавказька, будинок 1
 
Дата розміщення: 13.04.2016

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24381627
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 03150, вул. Червоноармiйська, буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія: АЕ №263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 044 289-10-70
Факс 289-34-78
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС" надає послуги згідно з Договором про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 42 від 07.06.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності .
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ .
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Надання послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням операцій у системі депозитарного обліку
Опис ПАТ "НДУ" надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з Договором № Е-3857 про обслуговування випуску цінних паперів від 09.06.2011 р. та Договором №ОВ-8049 про обслуговування випуску цінних паперів від 07.04.2015р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний iнститут аудиту"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21512649
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м. Київ, 03680, Героїв Оборони, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 219-00-44 (55)
Факс (044) 219-00-44 (55)
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту
Опис ТОВ "Мiжнародний iнститут аудиту" надає аудиторські послуги з підтвердження фінансової звітності згідно з Договором на здійснення аудиторської перевірки від 11 березня 2015 р. № 16. та від 02 березня 2016 р. № 12.